Không nên sử dụng. Khi sử dụng sản phẩm tinh lá sen sẽ làm giảm lượng hấp thụ chất béo và chất dinh dưỡng từ thức ăn của người mẹ, như thế sẽ không đủ chất dinh dưỡng trao dồi cho bé. Phụ nữ sau khoảng 10 tháng sinh em bé sử dụng sản phẩm […]

Không nên sử dụng. Khi sử dụng sản phẩm tinh lá sen sẽ làm giảm lượng hấp thụ chất béo và chất dinh dưỡng từ thức ăn của người mẹ, như thế sẽ không đủ chất dinh dưỡng trao dồi cho bé.

Phụ nữ sau khoảng 10 tháng sinh em bé sử dụng sản phẩm sẽ tốt hơn.

Facebook Comments