Được : Khi tăng đường máu cơ thể sẽ tăng chuyển hóa và tiêu thụ đường, tạo ra sản phẩm có thể tổng hợp  thành Lipid,cholesterol trong máu. Sử dụng Tinh lá sen tươi OB có tác dụng hạn chế hấp thu Glucid tại lòng ống tiêu hóa cũng như tăng chuyển hóa Lipid và […]

Được : Khi tăng đường máu cơ thể sẽ tăng chuyển hóa và tiêu thụ đường, tạo ra sản phẩm có thể tổng hợp  thành Lipid,cholesterol trong máu. Sử dụng Tinh lá sen tươi OB có tác dụng hạn chế hấp thu Glucid tại lòng ống tiêu hóa cũng như tăng chuyển hóa Lipid và Cholesterol trong gan sẽ làm hạ được mỡ máu và góp phần chống tăng đường huyết.

Facebook Comments