Được. Nên chia nhỏ liều lượng uống so với người huyết áp bình thường. Một ngày chia làm hai lần uống, mỗi lần một nửa thìa tinh lá sen và hòa tan với 120 mml nước. Lưu ý : uống sau bữa ăn chính. Facebook Comments

Được. Nên chia nhỏ liều lượng uống so với người huyết áp bình thường. Một ngày chia làm hai lần uống, mỗi lần một nửa thìa tinh lá sen và hòa tan với 120 mml nước. Lưu ý : uống sau bữa ăn chính.

Facebook Comments