Điểm bán Tinh Lá Sen Tươi OB tại Phú Thọ

1.Huyện Phù Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Khánh Linh Số Nhà 122, Khu Đường Nam, Thị Trấn Phong Châu 0975662754

2.Huyện Thanh Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Số 21 Số Nhà 149, Phố Hạ Sơn, Thị Trấn Thanh Sơn 0985124838

3.Huyện Yên Lập

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Hoan Anh Tân An 4, Thị Trấn Yên Lập 0963699730

4.Thành phố Việt Trì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Thanh Thúy Số Nhà 181, Quang Trung, Phường Nông Trang 0963 172403
2 Nguyệt Châu Tổ 2, Khu 19, xã Vân Phú 0366 682682

Bạn không tìm thấy điểm bán phù hợp?

Hãy cho chúng tôi biết bạn ở đâu bằng cách ĐĂNG KÝ ngay tại đây, các chuyên môn sẽ được tư vấn bệnh MIỄN PHÍ & hỗ trợ đặt hàng trực tuyến.