Điểm bán Tinh Lá Sen Tươi OB tại Nghệ An

1.Huyện Diễn Châu

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
2 Tuyết Nhung Xóm 9, Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An 0375222789/0975 114 962

3.Thành phố Vinh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
4 Thu Dung Chợ Vinh, Phường Hồng Sơn 0948234999/0386612999
8 Tuấn Hương 49B, Tôn Thất Tùng, Phường Hưng Dũng 0984 734484
9 Hải An 62 Nguyến Viết Xuân ,Thành Phố Vinh ,Tỉnh Nghệ An 0913 386216
11 Nguyễn Thị Kim Thoa Xóm 5, Xã Nghi Phú 0393 354436