Điểm bán Tinh Lá Sen Tươi OB tại Nam Định

1.Huyện Hải Hậu

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Mai Năm Khu 3 Thị Trấn Yên Định 0984 773688
2 Phúc An Xóm 3, Hải Anh 0978504302

2.Huyện Trực Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Anh Chung Chợ Giá, Xã Trực Đạo 0912920286

3.Huyện Xuân Trường

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Huyền Số 64, Xã Xuân Tiến
2 Mai Thị Huyền Xóm 4, Xã Xuân Tiến 0365 878573

4.Huyện Ý Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Chung Tuyền Cầu Ngăm, Chợ Mỏ, Xã Yên Mỹ 0973 485890

5.Thành phố Nam Định

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Phong Vân 209 Phù Nghĩa, Phường Hạ Long 0914 443277
3 Dung Soái 949 Trần Huy Liệu, Phường Văn Miếu 0942 609896

Bạn không tìm thấy điểm bán phù hợp?

Hãy cho chúng tôi biết bạn ở đâu bằng cách ĐĂNG KÝ ngay tại đây, các chuyên môn sẽ được tư vấn bệnh MIỄN PHÍ & hỗ trợ đặt hàng trực tuyến.