Bệnh Tiểu đường và Tổng hợp tất cả kiến thức về bệnh tiểu đường   I. Bệnh tiểu đường là gì? Bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường (tên tiếng anh Diabetes mellitus). Là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi hoóc môn insulin của tụy bị thiếu […]